Ceník služeb s garantovanou nabídkou 

Ceník pečovatelských služeb platný od 1. 8. 2022

Základní činnosti

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

135Kč/1hod.

 •  pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 •  pomoc při oblékání a svlékání, vč. speciálních pomůcek
 •  pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 •  pomoc při přesunu na lůžko a vozík

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

135Kč/1hod.

 •  pomoc při úkonech osobní hygieny (mytí, koupání, sprchování klienta v domácnosti)
 •  pomoc při základní péče o vlasy a nehty
 •  pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 •  zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování - Max. 105,- Kč/oběd (cenu si určují jídelny)
 •  dovoz nebo donáška jídla - 40Kč/1jídlo
 •  pomoc při přípravě jídla a pití - 135Kč/1hod.
 •  příprava a podání jídla a pití - 135Kč/1hod.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • běžný úklid a údržba domácnosti - 135Kč/1hod.
 • pomoc při zajištění velkého úklidu - 135Kč/1hod.
 • donáška vody - 135Kč/1hod.
 • topení v kamnech, donáška, příprava topiva, údržba topných zařízení - 135Kč/hod.
 • běžné nákupy a pochůzky - 135Kč/hod.
 • velký nákup, týdenní nákup, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti - 140Kč/1úkon
 • praní běžného a ložního prádla (vč. pracího prášku, žehlení, drobných oprav) - 80Kč/1kg

Zprostředkování kontatku se společenským prostředím:

 •  doprovod (k lékři, na orgány veřejné moci, veřejné služby, kulturu a zpět) - 135Kč/1hod.

Sociální poradenství:

 •  bezplatně

Rozsah pečovatelských služeb a výše úhrad je v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006Sb.

Hodinová částka je účtována za skutečný čas strávený poskytováním úkonů, snímané čtecím zařízením (částka se úměrně krátí).

Klient svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s výší úhrad za poskytované služby. Cenu za stravné si stanovují jídelny samy, pokud cenu mění, informují klienta v dostatečném předstihu.