Darujte péči nebo odlehčení

S blížícím se vánočním časem jste nás žádali o možnost poukazů na péči a tady jsou ...

žádali jste nás o možnost poukazů na péči, které můžete darovat. Poukazy jsou určeny zejména našim stávajícím klientům, kteří péči potřebují nebo také neformálním pečujícím. kteří se dlouhodobě starají o osobu blízkou. 

V případě zájmu kontaktuje sociální pracovnici.

Poukaz má neomezenou platnost, respektive dokud trvá potřeba péče z důvodu snížené soběstačnosti. Nebude-li poukaz vyčerpán, zbývající částka bude vrácena zpět. 

Pomozte nám zvýšit dosah našich článků, sdílením na Facebooku, děkujeme.