Odlehčovací služba

Naše organizace Obecný zájem, z. ú., poskytuje také odlehčovací službu terénní formou. Cílem této služby je poskytnout pečujícím osobám takovou podporu, aby dokázali lépe snášet náročnost dlouhodobé péče o osobu blízkou. Služba je poskytována v domácnosti klienta, tzn. bez nutnosti změny prostředí, která může představovat komplikace a mít tak negativní vliv na nemocného člověka nacházejícího se už tak v nelehké životní situaci.

Do naší cílové skupiny patří každý starší 18ti let se sníženou soběstačností z důvodu tělesného nebo jiného postižení, o kterého je jinak pečováno v jeho přirozeném prostředí
Tímto pečující osobě vytváříme prostor k vlastnímu odpočinku nebo k vyřízení si svých záležitostí, možnost opustit domácí prostředí na delší čas, a to beze strachu, že osoba blízká zůstane bez zajištěných základních životních potřeb a možnosti pomoci, např. v náhle vzniklé nepředvídatelné situaci. 
Pečující ale vůbec nemusí v čase návštěv domácnost opustit, vždy záleží na jeho konkrétních přáních a potřebách, mnohdy jen společně sdílíme náročnou péči, nebo nemocnému přinášíme do domácnosti změnu a rozptýlení prostřednictvím vybraných sociálně terapeutických nebo aktivizačních činností. 

Služba je poskytována kvalifikovanými pracovníky. Kvalita a spokojenost s poskytovanou službou je pro nás velmi důležitá, stejně tak práva člověka, kterému jsou úkony odlehčovací služby poskytovány, důležitý je jeho souhlas, bez něj by to nešlo.

Běžná provozní doba služby je od pondělí do neděle, vč. svátků od 7:00 - 19:00, nicméně po dohodě je možné se domluvit na přítomnosti pracovníka v sociálních službách v domácnosti i v nočních hodinách. 

Máte-li o odlehčovací službu zájem nebo pokud vás napadají další otázky, neváhejte se obrátit na sociálního pracovníka nebo na ředitelku organizace na níže uvedených kontaktech.

Žádost o poskytování odlehčovací služby - ke stažení

Bc. Klára Sladká, sociální pracovník, tel.: 605 158 323, socialnipracovnik@pssmirice.cz

Bc. Alexandra Šímová, koordinátor služby, sociální pracovník, tel.: 734 759 149pecovatelky@pssmirice.cz

Mgr. Iveta Brzková, ředitelka, tel.: 731 185 873, iveta.brzkova@pssmirice.cz