Popis úkonů, které poskytujeme

A. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1.  pomoc a podpora při podávání jídla a pití

 • ohřev hotového jídla v mikrovlnné troubě nebo na plotně a podání na talíř

 • rozkrájení, rozmixování, oloupání potravin, otevření nádoby

 • uvaření čaje, kávy, příprava ovocných nebo zeleninových šťáv

 • nalití, podání pití do sklenice, hrnečku, lahve

 • naservírování stravy a pití na stůl nebo k lůžku

 • použití klientova nádobí, přístrojů a surovin

 • při postižení horních končetin nakrmení klienta

optimální denní časový rozsah 40 minut, četnost 1 x denně

2.  pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek

 • při převlékání z nočního do denního oděvu a naopak

 • do oděvů k lékaři, přátelům, na kulturní, společenské akce

 • z a do oděvu, při použití vany, sprchy, WC

 • zutí, nazutí obuvi, zavázání tkaniček

 • kompenzační pomůcky – tlakové punčochy, korzety, ortézy, protézy, pásy

optimální denní časový rozsah 40 minut, četnost 1 x denně

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

 • z a na  lůžko, vozík, křeslo, židli, gramofon, chodítko, přistavení vozíku, pomoc při zvedání klienta, přidržení klienta při usedání na vozík

 • polohování klienta na lůžku pomocí zvedáku, případně za pomoci druhé osoby (rodinného příslušníka nebo dalšího pracovníka sociální služby)

 • postel klienta by měla být polohovací, případně dostatečně vysoká, vybavená hrazdou a přístupná ze tří stran

 • v případě že nejsou pro poskytování úkonu vytvořeny podmínky, může být úkon odmítnut

optimální denní časový rozsah 30 minut, četnost 1x denně

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

 • pomoc klienta při pohybu v prostoru, pomoc při pohybu za pomocí chodítka, holí, vozíku, uvědomění si kde se v dané chvíli nachází

 • monitorování překážek v bytě

 • monitorování překážek v prostoru mimo bydliště

 • nasměrování klienta správným směrem, doprovod na místo klientem určené

optimální denní časový rozsah 60 minut, četnost 1x denně

B. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny

 • pomoc při mytí celého těla, intimní partie pouze při omezené hybnosti klienta

 • ranní hygiena: mytí obličeje, rukou, čištění chrupu, protézy

 • pomoc při sprchování, koupání v domácnosti

 • pomoc při použití běžných pleťových krémů

 • u ležícího klienta mytí na lůžku žínkou a osušení

 • hygienické prostředky a ručníky používá klient vlastní

Ne- neholíme, nedepilujeme, nelíčíme, v případě otevřených ran nekoupeme

optimální denní časový rozsah 40 minut, četnost 1 x denně

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty

 • česání, úprava vlasů, mytí, vysušení fénem klienta

 • stříhání nehtů na rukou, čištění, pilování (nůžkami, pilníkem klienta)

 • hygienické prostředky a ručníky používá klient vlastní

Ne – stříháme vlasy a nehty na nohou. V případě zájmu zajistíme kadeřnici, pedikérku

optimální denní časový rozsah 20 minut, četnost 1 x týdně

3. pomoc při použití WC

 • podsunutí, vynesení WC mísy, bažanta

 • pomoc při usedání a vstávání z toalety

 • výměna hygienických pomůcek

 • u ležícího klienta, klienta s postiženým zrakem sundání, omytí a utření intimních partií a výměna čisté hygienické pomůcky, je-li takto dohodnuto

optimální denní časový rozsah 30 minut, četnost 1 x denně

C. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy, potřebám dietního stravování
 • Pracovník zajistí jídlo odpovídající požadovaným normám, buď nákupem hotového jídla, nebo jednotlivých potravin a to v pouze v obchodech ve Smiřicích.

optimální denní časový rozsah 40 minut, četnost 1 x denně

2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby:

 • pomoc klientovi společně připravit jednoduchá, rychlá jídla, nevaříme
 • pomoc s úkony, které sám nezvládne

optimální denní časový rozsah 40 minut, četnost 1 x denně

D. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět

 • pracovník doprovází klienta služeb do místa určeného klientem a zpět domů ve městě Smiřice, popřípadě obcích, kde služby poskytujeme (lékař, veřejné instituce, úřady, společenské akce, procházky, návštěva kostela, hřbitova, muzea, kina)

 • formy doprovodu: zavěšení klienta, v rámě, tlačení na invalidním vozíku, pracovník jde vedle klienta a pouze ho jistí

optimální denní časový rozsah 100 minut, četnost 1 x týdně

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob

 • pracovník podporuje klienta v navazování a udržování přátelských, sousedských a jiných společenských vztazích

 • forma podpory: zprostředkování telefonického, písemného nebo osobního styku s osobami, institucemi, které si přeje klient kontaktovat

optimální denní časový rozsah 120 minut, četnost 1 x týdně

E.  sociálně terapeutické činnosti:

 • cvičení s pomůckami (gymnastické míče, masážní balonky, Thera-band pásy)

 • bazální stimulace

 • relaxační a zdravotní cvičení

 • dechová cvičení

 • poslech hudby, sledování televize

 • zpívání

 • výtvarné a rukodělné činnosti

 • procvičování paměti – řešení křížovek, kvízů, slovní hrátky, stolní hry

 • vzpomínkové (reminiscence)

 • cvičení na zlepšení koncentrace

 • předčítání, četba knih, novin, časopisů atd.

 • procházky, posezení na zahradě, společné trávení volného času

 • možnost návštěv kulturních a společenských setkání v městském kulturním středisku Dvorana ve Smiřicích

optimální denní časový rozsah 120 minut, četnost 1x  denně

F. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a zájmů

 • upevňování nebo obnovení vztahů s rodinou

 • nácvik dovedností potřebný k úředním úkonům, napsání žádosti, krátkého dopisu

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 • podpora v samostatnosti při vyřizování osobních záležitostí (jednání s úřady, vyřizování písemností, telefonátů atd.)

optimální denní časový rozsah 50 minut, četnost  1x  denně

G. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

 • pomoc a podpora při výkonu manuálních činností a sebeobsluhy

 • podpora a nácvikové aktivity domácích prací běžné denní aktivity, jako jsou příjem a příprava jídla, osobní hygiena, koupání, oblékání, nácvik přesunů, použití WC, obstarávání osobních záležitostí

 • nácvik chůze samostatně, s oporou i s kompenzační pomůckou

 • procvičování jemné motoriky, součinnost „oko – ruka“ koordinace pohybů

 • nácviky orientace v přirozeném prostředí a čase

 • rozvíjení komunikačních dovedností odpovídající potřebám a schopnostem klienta - umět sdělit, co potřebuji, porozumět sděleným informacím

 • podpora finanční samostatnosti

 • nácvik psaní

 • přispění ke zvládání úkonů, které byly pro klienta doposud samozřejmostí

optimální denní časový rozsah 120 minut, četnost  1x  denně

2. podpora při zajištění chodu domácnosti

 • k mytí, čištění jsou použity úklidové prostředky klienta

 • utření prachu z nábytku, ošetření nábytku leštěnkou, přípravky k tomu určenými

 • úklid, desinfekce sociálního zařízení- umytí umývadla, baterií, vany nebo sprchového koutu, toalety, obkladů

 • vytření, zametení podlahových krytin

 • omytí pracovní desky kuchyňské linky

 • mytí nádobí, běžné nádobí používané denní spotřebou, mytí houbičkou a saponátem klienta

 • vyluxování luxem klienta

 • zalití květin v bytě

 • vynesení odpadků, odpadky z domácnosti klienta v uzavřeném pytli na místo ktomu určené

 • výměna lůžkovin, přehozů, svlečení a povlečení lůžkovin

 • vložení prádla do pračky, skládání, žehlení a uložení prádla do skříně

optimální denní časový rozsah 60 minut, četnost 1x  denně

H. základní sociální poradenství

 • poskytujeme zdarma

 • informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace, možnosti výběru sociální služby, formy pomoci, možnosti využívání běžně dostupných zdrojů, možnosti podpory