Výběrová řízení, volná místa

Organizace Obecný zájem, z. ú., Smiřice přijme:

Pracovníka v sociálních službách

Pro bližší informace kontaktujte ředitelku organizace Mgr. Ivetu Brzkovou na tel. čísle: 731 185 873

 

Pro výběrové řízení  na volné pracovní pozice bude organizace Obecný zájem, z. ú., Gen. Govorova 575, 503 03 Smiřice, jakožto správce osobních údajů, zpracovávat osobní údaje poskytnuté uchazeči o zaměstnání, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.
Osobní údaje použijeme pouze pro potřeby výběrového řízení. Po ukončení výběrového řízení budou poskytnuté osobní údaje (životopis) skartovány.


Odpovědí na zveřejněné inzeráty poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: 
* na přístup k osobním údajům;
* na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů;
* na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně;
* na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, na přenositelnost údajů a vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Organizace Obecný zájem, z. ú., Smiřice si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného uchazeče.