Vzděláváme se - Virtuální realita demence

Naši noví členové týmu se poprvé setkali s novým a unikátním způsobem vzdělávání - prostřednictvím virtuální reality si vyzkoušeli, jaké to je pro člověka s Alzheimerovou nemocí.

Poskytování sociálních služeb pro osoby se sníženou soběstačností již dávno není pouze o pomoci při zajištění stravy nebo o úkonech okolo domácnosti. Velkým tématem jsou pro nás také lidé s demencí, kteří žijí v domácím prostředí samostatně, a nebo s pomocí rodinných pečujících. Neustále se vzděláváme a hledáme způsoby, jak jejich život zlepšit a ulehčit. Kvalitní péče založená na principu partnerství, vlídný a na klienta orientovaný přístup, respekt k jeho právům a oprávněným zájmům, pro nás není jen prázdná fráze.

Akreditovaný kurz Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR umožnuje s pomocí vysoce kvalitní technologie virtuální reality vstoupit do světa člověka s demencí. Díky intenzivnímu prožitku si umíme lépe představit, co takto nemocný člověk prožívá a jaké výzvy musí denně překonávat. Žít s demencí je velmi náročné, jak pro nemocného, tak pro jeho pečující. Tento unikátní kurz nám přinesl větší porozumění a pochopení této náročné životní situaci, zase lépe víme, jak může podpořit kvalitu života i pečujících nebo správně reagovat při vznikajících komplikacích. 

Jak uvádí autoři kurzu, nejdůležitější pro nemocného je udržet svou mysl a tělo nadále aktivní, zůstat soběstační co nejdéle, samozřejmě s ohledem na jeho vlastní schopnosti a kondici a s využitím. Věděli jste, že člověk s demencí postupně vnímá své okolí a životní prostředí úplně jinak než zdravý člověk, úprava prostředí velmi pomáhá. Kurz názorně ukázal, jak domácí prostředí přehledně uzpůsobit, aby se snížilo riziko dezorientace v prostoru a zvýšil pocit bezpečí. Důležité je také umět překonávat komunikační bariéry, které jsou často také důsledkem onemocnění a podpořit emoční stabilitu člověka. 

S podobně tematický zaměřeným vzděláváním nekončíme. Naším cílem je získání známky kvality "Umíme to s demencí", kterou uděluje právě Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Do budoucna nás čekají další atraktivní semináře, které nám pomohou získat ucelenou znalost, která je nezbytná pro udržení profesionálního a kvalifikovaného přístupu týmu.

Pomozte nám zvýšit dosah našich článků, sdílením na Facebooku, děkujeme.